Heb je een vraag? 

In onze FAQ vind je het antwoord op de meest voorkomende vragen!

FAQ

Gebouw

 • Wat wordt bedoeld met totale oppervlakte van het gebouw?

  Voor de inspectie is het noodzakelijk dat je de volledige oppervlakte doorgeeft. Dit is dus niet enkel de bewoonbare oppervlakte maar inclusief kelders, zolders en eventuele bijgebouwen. Dit voor zover deze constructies op hetzelfde of aangrenzend perceel gelegen zijn en hoger zijn dan 1.5m

 • Ik ken de oppervlakte niet. Wat nu?

  We werken met oppervlakteschalen. Het is dus niet nodig dat je exact berekent hoeveel vierkante meter de oppervlakte bedraagt. Het is wel belangrijk dat je de juiste categorie kiest aangezien dit mee de prijs van de inspectie bepaalt. 
  De categorieën zijn de volgende:● Tot 75m²● Van 76m² tot en met 150m²● Van 151 m² tot en met 300m²● Van 301m² tot en met 600m²● Groter dan 600m²

 • Wat als ik de oppervlakte fout ingeef?

  De asbestdeskundige doet voor elke inspectie een vooronderzoek op basis van de informatie uit het kadaster. De deskundige meet de oppervlakte tijdens de inspectie ook na. Als blijkt dat de oppervlakte groter is dan de opgegeven schaal, zal de deskundige de offerteprijs aanpassen aan de correcte situatie. 

 • Wat is een wooneenheid?

  Een OVAM asbestattest is verplicht per wooneenheid. Onder wooneenheid wordt een afsluitbare ruimte vanaf de openbare weg bedoeld, die beschikt over woonruimte, sanitair en keuken. Een gemiddelde woning of appartement is typisch 1 wooneenheid. 
  Ook een kantoor, handelshuis of losstaande garagebox valt onder de categorie van 1 wooneenheid.

 • Ik woon in een appartement. Moet ik een attest voor het hele gebouw?

  Als het appartement apart te koop wordt aangeboden of geschonken, moet enkel hiervoor een attest worden opgemaakt. Er is dan sprake van 1 wooneenheid. 

 • Ik woon in een appartement. Wat met de gemeenschappelijke delen?

  Tot 2025 is er geen verplichting om de gemeenschappelijke delen op te nemen in de berekening van de totale oppervlakte. Je moet hiermee dus geen rekening houden bij het indienen van je aanvraag.

 • Is een attest nodig voor een garagebox?

  Een attest is nodig als het gaan om een losstaande garagebox van meer dan 20m² en voor zover deze afzonderlijk te koop wordt aangeboden of zich op een niet aangrenzend perceel bevindt. 

 • Waarom moeten er stalen genomen worden en brengt dit schade toe?

  De deskundige is wettelijk verplicht om stalen te nemen van asbesthoudende of asbestverdachte materialen. Deze stalen worden in een erkend laboratorium onderzocht om uitspraak te doen over het asbesthoudend karakter van het materiaal. Omdat er verschillende soorten asbest zijn en dit implicaties heeft rond de verwijdering ervan, is analyse in een laboratorium noodzakelijk. 
  De inspectie is niet-destructief. Dit wil zeggen dat er geen onherstelbare schade aan het gebouw wordt aangericht door de staalnames. De deskundige zal de verplichte stalen ook altijd nemen op een plaats waar dit mogelijk is. 

Prijzen

 • Wat is inbegrepen in de prijs?

  De offerteprijs is inclusief:● Alle kosten te betalen aan OVAM en andere overheden. ● Het vooronderzoek.● De inspectie ter plaatse (wettelijk verplicht).● De rapportering naar OVAM. ● Bezorgen van het OVAM asbestattest in PDF
  De prijs per staal wordt op de offerte vermeld maar staalnames zijn niet opgenomen in de basis offerteprijs.

 • Waarom worden staalnames apart aangerekend?

  Staalnames zijn niet in alle gevallen noodzakelijk. Bijvoorbeeld wanneer er na 2001 een totaalrenovatie gebeurde. Het is dan wel belangrijk dat hiervoor de nodige documentatie wordt aangeleverd zoals bijvoorbeeld een postinterventiedossier. 
  De staalnames rekenen wij apart zodat je enkel betaalt voor de stalen die ook effectief genomen en onderzocht zijn in het laboratorium.

 • Waarom zie ik verschillende prijzen?

  Rocketflow werkt met verschillende asbestdeskundigen over heel Vlaanderen. De prijs is afhankelijk van de oppervlakte maar ook van de afstand en reistijd van de deskundige tot aan het te inspecteren gebouw. Daarom kan je verschillende prijzen zien afhankelijk van de gekozen tijdstip en datum.  

 • Is de offerte bindend?

  De afspraak is pas definitief vastgelegd na het digitaal ondertekenen van de offerte. Vanaf dat moment is de offerte bindend en wordt de inspectie uitgevoerd. De definitieve prijs die gefactureerd wordt, is afhankelijk van de correctheid van de doorgegeven oppervlakte en het aantal genomen stalen. 

 • De factuurprijs is anders dan de offerte. Hoe komt dit?

  In de factuur worden de effectief genomen stalen in rekening gebracht. Hierdoor kan de prijs verschillend zijn van de offerteprijs. In de offerte vind je wel al de prijs die per staal zal worden aangerekend. De digitale handtekening op de offerte geldt ook voor de prijs per staalname. 
  Als de oppervlakte bij de inspectie groter blijkt dan de doorgegeven oppervlakte, heeft de deskundige ook het recht de prijs aan te passen op de effectieve situatie. 

 • Kan de offerte en factuur op naam van een bedrijf worden opgemaakt?

  Ja, dat kan. In de schermen kan je de bedrijfsgegevens ingeven. Om de offerte correct te kunnen opmaken, hebben wij volgende gegevens nodig:● Bedrijfsnaam ● Type bedrijf of overheidsinstelling● BTW-nummer  
  Je houdt deze gegevens dus best bij de hand bij het invullen van de aanvraag.

 • Moet ik aan Rocketflow betalen?

  Nee, je ontvangt de factuur rechtstreeks van de deskundige. Hierop staan de betaalgegevens vermeld. Je betaalt rechtstreeks aan de deskundige waarna het attest wordt opgeleverd. 

 • Waarom heb ik mijn attest nog niet ontvangen?

  Het OVAM asbestattest wordt pas aangeleverd nadat de betaling van de factuur ontvangen is door de deskundige. 

Complexe aanvragen & opdrachtformulier

 • Ik heb een attest nodig voor een opbrengsteigendom met meerdere appartementen. Kan ik dit via Rocketflow aanvragen?

  Ja, in dat geval geef je aan dat er meerdere wooneenheden zijn. Rocketflow maakt in dat geval een offerte op maat en stuurt je die per e-mail. 

 • Mijn gebouw is groter dan 600m². Wat nu?

  Voor gebouwen groter dan 600m² wordt een offerte op maat aangemaakt omdat dit mogelijk meer tijd in beslag neemt dan een standaard inspectie. Rocketflow bezorgt je het voorstel per e-mail. 

 • Ik heb een bouwgrond met een schuur of andere constructie op. Is een attest nodig?

  Een asbestattest is nodig als de constructie die op de bouwgrond staat hoger is dan 1.5m en in oppervlakte groter dan 20m². 

 • Bij mijn appartement is een parkeerplaats inbegrepen. Heeft deze een apart attest nodig?

  Als het enkel gaat om een autostaanplaats dan is er geen attest nodig. Gaat het om een aparte afgesloten garagebox dan is er wel een attest nodig. 

 • Ik ben niet zeker van het type gebouw dat ik moet kiezen. Hoe los ik dit op?

  Als je niet zeker bent van het type gebouw of het antwoord op je vraag niet gevonden hebt in deze lijst, selecteer dan de optie 'Ik weet het niet' bij het aantal wooneenheden. Je krijgt daarna nog een extra scherm waar je aanvullende informatie rond het gebouw kan ingeven. Geef hier zoveel mogelijk details in. Daarna neemt Rocketflow contact met je op en bezorgt je een voorstel op maat.

 • Wat is het OVAM opdrachtformulier?

  Om het attest op te maken is er een ondertekend OVAM opdrachtformulier nodig. Dit is een wettelijk verplicht document gecreëerd door de overheid en noodzakelijk om een attest te kunnen afleveren. Rocketflow vult het formulier voor je al aan op basis van de gegevens uit de aanvraag en bezorgt dit aan de deskundige. Je moet dit enkel digitaal goedkeuren. Dat kan op dezelfde manier als het goedkeuren van de offerte. 

 • Kan ik zelf gegevens toevoegen in het OVAM opdrachtformulier?

  Neen, Rocketflow vult dit al zoveel mogelijk aan. Je kan het enkel digitaal ondertekenen. Als er nog bijkomende gegevens moeten worden ingevuld, dan gebeurt dit door de deskundige na de inspectie. 

Andere

 • Waarom heb ik een asbestattest nodig?

  Sinds november 2022 is het asbestattest verplicht bij overdracht onder levenden (bv. verkoop of schenking) van een gebouw met bouwjaar voor 2001. Zonder een door OVAM gecertificeerd asbestattest kan de notaris de akte niet verlijden. 

 • Hoe weet ik of er mogelijk asbest in het gebouw zit?

  Sinds 2001 werd het gebruik van asbest in België verboden. Dateert het gebouw van na 2001 dan is dit wellicht asbestvrij. Voor bouwjaren voor 2001 is het attest verplicht. Als je wil berekenen hoe groot de kans is dat er zich asbest in het gebouw bevindt, doe dan onze asbestscan. 

 • Hoe wordt mijn attest aangeleverd?

  Je ontvangt het attest digitaal per e-mail. Bij de e-mail zit het attest in PDF formaat bijgevoegd. De deskundige doet het nodige om dit op te laden in de databanken van OVAM. Hier moet je zelf dus niets voor doen.

 • Ik heb een tijdstip gekozen maar dit lukt toch niet voor mij. Kan ik dit nog aanpassen?

  Als de offerte nog niet is opgemaakt, kan je zelf nog een ander tijdstip kiezen door terug te gaan in de schermen. Van zodra de offerte opgemaakt is, kan je dit enkel nog wijzigen in samenspraak met de deskundige zelf. De contactgegevens vind je in de offerte.

 • Is het attest verplicht als ik ga renoveren?

  Momenteel is het asbestattest alleen wettelijk verplicht bij overdracht van een gebouw. Maar ook bij renovaties van gebouwen ouder dan 2001 doet u er goed aan om op asbest te laten controleren aangezien asbest een kankerverwekkende stof is. Of u dus zelf aan de slag gaat of de werken door een aannemer laat uitvoeren, het is belangrijk om te weten of er asbesthoudende materialen aanwezig zijn en wie deze mag verwijderen.

 • Mag ik asbestmaterialen zelf verwijderen?

  Dit hangt af van het type asbestmateriaal dat er in je gebouw wordt aangetroffen. Om dit te achterhalen, is er een inspectie door een gecertificeerde asbestdeskundige nodig. 

 • Wat doen jullie met mijn gegevens?

  Wij gebruiken de door jou ingevoerde gegevens enkel om de aanvraag voor een asbestinspectie te verwerken. Wij vragen ook enkel de absoluut noodzakelijke gegevens om de afspraak te kunnen inplannen. Meer informatie vind je in onze privacyverklaring. Heb je hier toch nog een vraag over waarop je het antwoord niet gevonden hebt? Mail dan naar .eb.wolftekcor%40ycavirp

 • Waar kan ik met andere vragen terecht?

  In de offerte vind je altijd de contactgegevens van de deskundige die je inspectie zal uitvoeren. Je kan de expert contacteren met alle bijkomende vragen rond de inspectie of het attest. 

Staat uw vraag er niet bij?

Blog