Privacy verklaring 

Laatste update: 23/06/2023

Wie verwerkt uw persoonlijke gegevens?
Dit Privacybeleid licht toe hoe Rocketflow, een Belgisch bedrijf van oorsprong, persoonlijke data ingegeven op het Rocketflowplatform zal verwerken. Dit houdt in het verzamelen van de data, het gebruiken van de data (en met welke doeleinden), het beschermen van data en het delen van deze data.
Rocketflow is toegewijd om uw privacy te garanderen en zal de informatie die u verstrekt beschermen en deze alleen gebruiken in overeenstemming met de volgende bepalingen en de gebruiksvoorwaarden en in overeenstemming met toepasselijke wetgeving inzake privacy en bescherming van persoonsgegevens.
Dit platform is volledig onderhevig aan de Algemene Gebruiksvoorwaarden van Rocketflow en is te gebruiken zowel via website, smartphone of tablet. 
Cookies
Cookies kunnen worden gebruikt op sommige delen van de website. Een cookie is een klein tekstbestand dat naar uw computer of ander apparaat wordt verzonden en op uw harde schijf of apparaatgeheugen wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om uw bezoeken te registreren, om uw toekomstige bezoeken beter af te stemmen op uw voorkeuren en over het algemeen om uw navigatie-ervaring te verbeteren. Door deze cookies te gebruiken, leveren we een meer gepersonaliseerde ervaring op de website. U kunt cookies ten allen tijde weigeren, verwijderen of blokkeren, hoewel sommige functionaliteiten van de website die het gebruik van de cookie vereisen mogelijk niet langer beschikbaar voor u zijn.
Linken naar partners en Dienstverleners
Op het Rocketflowplatform kunnen links verschijnen naar andere websites, die niet onderworpen zijn aan dit Privacybeleid. Rocketflow raadt u aan het privacybeleid dat van toepassing is op deze andere websites te onderzoeken. Rocketflow neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor de persoonsgegevens en privacypraktijken van dergelijke websites en moedigt u aan om het privacybeleid van elke website te beoordelen voordat u persoonlijke gegevens bekendmaakt.
Bescherming van persoonsgegevens en bewaartermijn
Er zullen maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens nauwkeurig zijn, up-to-date worden gehouden en niet langer worden bewaard dan noodzakelijk. Uw persoonlijke gegevens worden bewaard zolang u klant bent van Rocketflow en worden binnen zes (6) maanden daarna onderdrukt. Er zullen ook maatregelen worden genomen om te beschermen tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking en accidenteel verlies of vernietiging of schade aan de gegevens.
Categorieën van verwerkte persoonsgegevens en doel van verwerking
Bij toegang tot of gebruik van Rocketflow, kan Rocketflow bepaalde persoonlijke gegevens over u verwerken, zoals uw voor- en familienaam, e-mailadres, professioneel telefoonnummer, taalkeuze, het bedrijf waartoe u behoort (indien van toepassing) en logbestanden. U erkent dat deze persoonlijke gegevens kunnen worden verzameld en verwerkt met het oog op het beheren van de nodige klantencontacten (zoals gedefinieerd in de Gebruikersvoorwaarden). Daarnaast kan Rocketflow uw persoonlijke gegevens verwerken voor direct marketingdoeleinden, inclusief via e-mail (onder voorbehoud van uw voorafgaande toestemming waar nodig).
Overdracht van persoonsgegevens
Bij gebruik van het Rocketflowplatform geeft u toestemming dat Rocketflow uw persoonlijke gegevens mag bekendmaken aan zijn onderaannemers (de Dienstverleners zoals gedefinieerd in de Algemene Gebruikersvoorwaarden). Voor het verdere gebruik van uw data bij deze Dienstverleners, wordt steeds aangeraden het Privacy Beleid van de desbetreffende Dienstverlener te raadplegen. 
Daarnaast wordt uw data ook overdragen aan onze software onderaannemers, zowel binnen als buiten de Europese Economische Ruimte, waaronder onze website hosting provider. Passende contractuele maatregelen worden genomen om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake privacy en bescherming van persoonsgegevens. Een kopie van deze passende contractuele maatregelen kan steeds op verzoek worden verstrekt.
Uw rechten
U heeft recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens, zoals verzameld en verwerkt door Rocketflow en u kunt de wijziging of onderdrukking van persoonlijke gegevens die betrekking op u hebben, aanvragen als deze onjuist of onnodig zijn. U heeft ook het recht om te vragen om beperking van de verwerking of om bezwaar te maken tegen de verwerking, evenals het recht op gegevensoverdraagbaarheid (indien van toepassing). Indien van toepassing, heeft u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming die voorafgaand aan een dergelijke intrekking is gegeven. 
Om deze rechten uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen naar Rocketflow op het adres eb.wolftekcor%40ycavirp, samen met een kopie van uw identiteitskaart of ander identificatiedocument. Daarnaast kunt u te allen tijde, gratis en zonder opgave van redenen, bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor direct marketingdoeleinden, indien van toepassing, door de bovengenoemde procedure te volgen. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (in het bijzonder in de lidstaat van de Europese Unie van uw gewoonlijke verblijfplaats, werkplek of de plaats waar de schending heeft plaatsgevonden) als u van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming.
Contact informatie
Voor vragen over Rocketflow, de Website of dit Privacybeleid, kunt u gerust contact met ons opnemen op .eb.wolftekcor%40ycavirp