Plan je afspraak voor een asbest-inspectie binnen 1 minuut!


Plan je afspraak voor een asbest-inspectie binnen 1 minuut!

Illustration

Waarom via Rocketflow?


  Snel en toegankelijk voor iedereen
  Volledig gratis
  Volledig digitaal
  Vergelijk offerteprijzen
Illustration
  Snel en toegankelijk voor iedereen
  Volledig gratis
  Volledig digitaal
  Vergelijk offerteprijzen
 • Rocketflow kwaliteitsgarantie

  Iedere asbestdeskundige op het Rocketflowplatform werd voor toetreding geïnterviewed en wordt doorlopend op kwaliteit en klantvriendelijkheid geëvalueerd.

 • Rocketflow kwaliteitsgarantie

  Iedere asbestdeskundige op het Rocketflowplatform werd voor toetreding geïnterviewed en wordt doorlopend op kwaliteit en klantvriendelijkheid geëvalueerd.

Eenvoudig & Toegankelijk

Sinds de invoering van het verplichte OVAM-asbestattest in november 2022, kan u via Rocketflow een asbestattest aanvragen en dit via een eenvoudig, snel en volledig digitaal proces.


Betrouwbare partners

Rocketflow werkt enkel met door OVAM gecertificeerde deskundigen en beschikt over een uitgebreid netwerk in heel Vlaanderen. U kan bij ons rekenen op een snelle én kwalitatieve uitvoering van uw asbestinspectie die voldoet aan alle wettelijke verplichtingen die door de Vlaamse overheid worden opgelegd.


Correcte prijs

Rocketflow vergelijkt bovendien op elk moment onze prijzen met deze in de markt waardoor u altijd zeker bent van een correcte prijs.


Eenvoudig & Toegankelijk

Sinds de invoering van het verplichte OVAM-asbestattest in november 2022, kan u via Rocketflow een asbestattest aanvragen en dit via een eenvoudig, snel en volledig digitaal proces.

Betrouwbare partners

Rocketflow werkt enkel met door OVAM gecertificeerde deskundigen en beschikt over een uitgebreid netwerk in heel Vlaanderen. U kan bij ons rekenen op een snelle én kwalitatieve uitvoering van uw asbestinspectie die voldoet aan alle wettelijke verplichtingen die door de Vlaamse overheid worden opgelegd.

Correcte prijs

Rocketflow vergelijkt bovendien op elk moment onze prijzen met deze in de markt waardoor u altijd zeker bent van een correcte prijs.

Eenvoudig & Toegankelijk

Sinds de invoering van het verplichte OVAM-asbestattest in november 2022, kan u via Rocketflow een asbestattest aanvragen en dit via een eenvoudig, snel en volledig digitaal proces.

Betrouwbare partners

Rocketflow werkt enkel met door OVAM gecertificeerde deskundigen en beschikt over een uitgebreid netwerk in heel Vlaanderen. U kan bij ons rekenen op een snelle én kwalitatieve uitvoering van uw asbestinspectie die voldoet aan alle wettelijke verplichtingen die door de Vlaamse overheid worden opgelegd.

Correcte prijs

Rocketflow vergelijkt bovendien op elk moment onze prijzen met deze in de markt waardoor u altijd zeker bent van een correcte prijs.

Een afspraak in 4 stappen

Beschrijf je gebouw

Wij hebben enkele gegevens over het gebouw nodig zoals het adres, oppervlakte en aantal wooneenheden.

Kies een tijdslot

U krijgt een overzicht van alle beschikbaarheden en prijzen. Selecteer een datum en tijdstip dat u past voor de afspraak.

Teken offerte digitaal

Tijdstip gekozen? Dan zie je de offerte die je digitaal kan goedkeuren. Daarna is je afspraak ingepland!

Opdrachtformulier

Dit formulier is verplicht door OVAM. Wij vullen het al voor je in. Je moet dit enkel digitaal ondertekenen.

Laat Rocketflow het werk voor u doen

Illustration

Blog

Heb je een vraag? 

In onze FAQ vind u het antwoord op de meest voorkomende vragen!

Gebouw

 • Wat wordt bedoeld met totale oppervlakte van het gebouw?

  Voor de inspectie is het noodzakelijk dat je de volledige oppervlakte doorgeeft. Dit is dus niet enkel de bewoonbare oppervlakte maar inclusief kelders, zolders en eventuele bijgebouwen. Dit voor zover deze constructies op hetzelfde of aangrenzend perceel gelegen zijn en hoger zijn dan 1.5m

 • Ik ken de oppervlakte niet. Wat nu?

  We werken met oppervlakteschalen. Het is dus niet nodig dat je exact berekent hoeveel vierkante meter de oppervlakte bedraagt. Het is wel belangrijk dat je de juiste categorie kiest aangezien dit mee de prijs van de inspectie bepaalt. 
  De categorieën zijn de volgende:● Tot 75m²● Van 76m² tot en met 150m²● Van 151 m² tot en met 300m²● Van 301m² tot en met 600m²● Groter dan 600m²

 • Wat als ik de oppervlakte fout ingeef?

  De asbestdeskundige doet voor elke inspectie een vooronderzoek op basis van de informatie uit het kadaster. De deskundige meet de oppervlakte tijdens de inspectie ook na. Als blijkt dat de oppervlakte groter is dan de opgegeven schaal, zal de deskundige de offerteprijs aanpassen aan de correcte situatie. 

 • Wat is een wooneenheid?

  Een OVAM asbestattest is verplicht per wooneenheid. Onder wooneenheid wordt een afsluitbare ruimte vanaf de openbare weg bedoeld, die beschikt over woonruimte, sanitair en keuken. Een gemiddelde woning of appartement is typisch 1 wooneenheid. 
  Ook een kantoor, handelshuis of losstaande garagebox valt onder de categorie van 1 wooneenheid.

 • Ik woon in een appartement. Moet ik een attest voor het hele gebouw?

  Als het appartement apart te koop wordt aangeboden of geschonken, moet enkel hiervoor een attest worden opgemaakt. Er is dan sprake van 1 wooneenheid. 

 • Ik woon in een appartement. Wat met de gemeenschappelijke delen?

  Tot 2025 is er geen verplichting om de gemeenschappelijke delen op te nemen in de berekening van de totale oppervlakte. Je moet hiermee dus geen rekening houden bij het indienen van je aanvraag.

 • Is een attest nodig voor een garagebox?

  Een attest is nodig als het gaan om een losstaande garagebox van meer dan 20m² en voor zover deze afzonderlijk te koop wordt aangeboden of zich op een niet aangrenzend perceel bevindt. 

 • Waarom moeten er stalen genomen worden en brengt dit schade toe?

  De deskundige is wettelijk verplicht om stalen te nemen van asbesthoudende of asbestverdachte materialen. Deze stalen worden in een erkend laboratorium onderzocht om uitspraak te doen over het asbesthoudend karakter van het materiaal. Omdat er verschillende soorten asbest zijn en dit implicaties heeft rond de verwijdering ervan, is analyse in een laboratorium noodzakelijk. 
  De inspectie is niet-destructief. Dit wil zeggen dat er geen onherstelbare schade aan het gebouw wordt aangericht door de staalnames. De deskundige zal de verplichte stalen ook altijd nemen op een plaats waar dit mogelijk is. 

Prijzen

 • Wat is inbegrepen in de prijs?

  De offerteprijs is inclusief:● Alle kosten te betalen aan OVAM en andere overheden. ● Het vooronderzoek.● De inspectie ter plaatse (wettelijk verplicht).● De rapportering naar OVAM. ● Bezorgen van het OVAM asbestattest in PDF
  De prijs per staal wordt op de offerte vermeld maar staalnames zijn niet opgenomen in de basis offerteprijs.

 • Waarom worden staalnames apart aangerekend?

  Staalnames zijn niet in alle gevallen noodzakelijk. Bijvoorbeeld wanneer er na 2001 een totaalrenovatie gebeurde. Het is dan wel belangrijk dat hiervoor de nodige documentatie wordt aangeleverd zoals bijvoorbeeld een postinterventiedossier. 
  De staalnames rekenen wij apart zodat je enkel betaalt voor de stalen die ook effectief genomen en onderzocht zijn in het laboratorium.

 • Waarom zie ik verschillende prijzen?

  Rocketflow werkt met verschillende asbestdeskundigen over heel Vlaanderen. De prijs is afhankelijk van de oppervlakte maar ook van de afstand en reistijd van de deskundige tot aan het te inspecteren gebouw. Daarom kan je verschillende prijzen zien afhankelijk van de gekozen tijdstip en datum.  

 • Is de offerte bindend?

  De afspraak is pas definitief vastgelegd na het digitaal ondertekenen van de offerte. Vanaf dat moment is de offerte bindend en wordt de inspectie uitgevoerd. De definitieve prijs die gefactureerd wordt, is afhankelijk van de correctheid van de doorgegeven oppervlakte en het aantal genomen stalen. 

 • De factuurprijs is anders dan de offerte. Hoe komt dit?

  In de factuur worden de effectief genomen stalen in rekening gebracht. Hierdoor kan de prijs verschillend zijn van de offerteprijs. In de offerte vind je wel al de prijs die per staal zal worden aangerekend. De digitale handtekening op de offerte geldt ook voor de prijs per staalname. 
  Als de oppervlakte bij de inspectie groter blijkt dan de doorgegeven oppervlakte, heeft de deskundige ook het recht de prijs aan te passen op de effectieve situatie. 

 • Kan de offerte en factuur op naam van een bedrijf worden opgemaakt?

  Ja, dat kan. In de schermen kan je de bedrijfsgegevens ingeven. Om de offerte correct te kunnen opmaken, hebben wij volgende gegevens nodig:● Bedrijfsnaam ● Type bedrijf of overheidsinstelling● BTW-nummer  
  Je houdt deze gegevens dus best bij de hand bij het invullen van de aanvraag.

 • Moet ik aan Rocketflow betalen?

  Nee, je ontvangt de factuur rechtstreeks van de deskundige. Hierop staan de betaalgegevens vermeld. Je betaalt rechtstreeks aan de deskundige waarna het attest wordt opgeleverd. 

 • Waarom heb ik mijn attest nog niet ontvangen?

  Het OVAM asbestattest wordt pas aangeleverd nadat de betaling van de factuur ontvangen is door de deskundige.