Rocketflow voor financiële instellingen

De uitdaging

Door invoering van een nieuwe wetgeving in het kader van het beleidsplan "Vlaanderen asbestveilig" zullen verkopers van gebouwen met een bouwjaar ouder dan 2001 vanaf 2022 verplicht zijn om een wettelijk asbestattest voor te leggen bij de verkoop van een woning.
Concreet betekent dit dat er vanaf 2022 in Vlaanderen 70 000 extra inventarissen per jaar zullen moeten gebeuren in het kader van een verkoop van een woning.
Via Rocketflow kan een financiële instelling gebruikers van hun mobiele applicatie onmiddellijk, digitaal en zonder enige tijdsinvestering een offerte op-maat en een afspraak voor een asbestinventaris aanbieden.
Verkopers van vastgoed zijn vaak ook op de markt voor aankoop of huur van ander vastgoed.
Deze verkopers zijn reeds gekend bij de financiële instellingen en kunnen vervolgens bediend worden met andere financiële producten zoals een lening (hypothecair of renovatie), of een woningpolis.

Diensten voor financiële instellingen


Illustration

Ontzorging via de mobiele applicatie

Biedt klanten via Rocketflow een extra dienstverlening door hen op een minuut een afspraak te laten maken met een erkende asbestdeskundige.
Achterliggend biedt het Rocketflowplatform een volledige geautomatiseerd, secuur en pricacyveilig proces waarop een netwerk van asbestbedrijven aangesloten is die heel Vlaanderen kunnen afdekken.
Vanuit onze ervaring in de financiële sector werd het Rocketflowplatform zo opgebouwd zodat het als webapplicatie kan geïntegreerd worden in het IT platform van uw financiële instelling.